Хуманитарна организација

Донации

Image

Како да не спонзорирате:

June 04, 2012

Средства за помош на работењето на хуманитарната организација "Св. Архангел Гаврил" може да се уплатат на следнава сметка:

BSB: 062-190
Account number 1043 4124
Account title: Sv Arahangel Gavril

Организацијата "Св. Архангел Гаврил" е отворена за фирми кои сакаат да го помогнат нејзиното работење или да се рекламираат на нејзината веб-страница, кои се лоцирани во Австралија или било каде во светот.

 

 

"Прави онолку добро колку што можеш, со сите средства со кои што можеш, На сите начини на кои што можеш, на сите места на кои што можеш, Во секое време кога можеш, на сите луѓе на кои можеш, до кога можеш."